شرکت الیاف گستر یزد
Fiberpartner_2015.jpg
Fiber.jpg
Yarn.jpg
Plastic.jpg
Fiberpartner_2015.jpg

Fiber | Yarn | Plastic


A worldwide supplier of staple fibers, yarns and plastics. focuses on customer needs. We locate, manufacture and deliver rawmaterials to our clients.  Call +45 79 44 77 22.

SCROLL DOWN

الیاف پلی استر دسته ای از الیاف مصنوعی می باشند که از پلیمریزاسیون یک استر بوجود آمده اند از مهمترین الیاف پلی استر می توان به پلی اتیلن ترفتالات اشاره کردساختار شیمیایی الیاف پت شامل یک اسید ویک الکل است که از پلیمریزاسیون اتیلن گلایکول وترفتالیک اسید بدست می آید

پلی استر مصرفی در نساجی به دوصورت عمده تولید می شودالیاف وفیلامنت .بخش فابل ملاحظه ای از مصرف پلی استر به صورت الیاف ریسیده می باشد وعموماً هدف از استفاده پلی استر جایگزین نمودن آن با الیاف طبیعی در پاسخ به نیاز روزافزون جمعیت در حال رشدجهان وتامین پوشاک ومحدودیت منابع طبیعی می باشد.

الیاف پلی استر به دو صورت الیاف کوتاه و بلند عرضه می گردد. الیاف کوتاه یا پنبه ای غالباً به منظور جایگزین شدن با پنبه استفاده می شود در این سیستم ممکن است از الیاف صد در صد پلی استر یا ترکیب آن با یک یا چند الیاف دیگر مانند پنبه ،ویسکوز و... استفاده شود. اختلاط الیاف پلی استر با الیاف طبیعی بجز مسایل اقتصادی سبب ارتقاء کیفی وافزایش کارایی محصول نهایی می شود.

Meets Your Fiber Needs


FIBERPARTNER IS CERTIFIED AGAINST THE  OEKOTEX® STANDARD 100

اولین تولید کننده محصول الیاف پلی استر استیپل با شرط رنگ در ایران


Fiber.jpg

Fibres


Staple fiber in polyester and bi-component from Fiberpartner

SCROLL DOWN

Fibres


Staple fiber in polyester and bi-component from Fiberpartner

کاربرد های الیاف تولیدی

الیاف های پلی استر با توجه به دنیر های مختلف در صنعت های گوناگونی استفاده می شود ازجمله ریسندگی نخ پلی استر ، منسوجات بی بافت ، پتو ،منسوجات صنعتی ، فرش و موکت ، محصولات پر کنی مثل مبلمان و سرویس خواب

 

 

Yarn.jpg

Yarns


SCROLL DOWN

Yarns


محصولات

الیاف سالید:

1-الیاف کاتن تایپ 1.4 دنیر و طول برش 38 میلیمتر دارای قابلیت استفاده در ریسندگی

2-الیاف کاتن تایپ با قوام بالا از دنیر 1.2 تا 3 با طول برش مختلف جهت مصرف در ریسندگی پنبه ای و فاستونی برای کاربرد در صنایع پوشاک و پارچه با استحکام بالا

3-الیاف پلی استر با دنیر 3 تا 6 با طول برش های مختلف جهت مصرف در محصولات بی بافت و کالای خواب

4-الیاف پلی استر با دنیر 6 به بالا با طول برشهای مختلف جهت مصرف در صنایع فرش ماشینی و موکت

الیاف هالو:

الیاف هالو نسبت به الیاف سالید سبکتر بوده با دنیر 6 تا 15 و در دو نوع سیلیکونی و غیر سیلیکونی جهت مصرف در صنایع کالای خواب و پرکن استفاده می شود

 

 

 

 
Plastic.jpg

....


SCROLL DOWN

کاربرد های الیاف تولیدی


اهداف

تولید انواع الیاف پلی استر استیپل با قابلیت رنگ پذیری با شرط یکنواخت و با ظرافت 1.2 دنیر به بالا جهت تامین نیاز داخلی

شناسایی بازار های خارجی جهت صادرات محصول

ارتقا کیفیت محصول در راستای رقابت پذیر کردن با محصولات خوب خارجی

کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز از کشور

تولید محصولات بر اساس نیاز مشتریان و ارتقا مستمر کیفی آن

 

 

اهداف ما


SCROLL DOWN

New Page